ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА-ИЗБОР СКЛАДИШТАРА ЗА РАФИНИСАНИ ШЕЋЕР ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН МВ број 12/2017-01

Позив за подношење понуда Одлука о обустави поступка Обавештење о обустави поступка Конкурсна документација