ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА -ИЗБОР СКЛАДИШТАРА ЗА РАФИНИСАНО СУНЦОКРЕТОВО УЉЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН МВ 10/2017-01

Позив за подношење понуда Одлука о обустави поступка за П1 Одлука о додели уговора за П2 и П3 Одлука о додели уговора Конкурсна документација Oбавештење о обустави поступка Oбавештење о закљученом уговору за П 3 Oбавештење о закљученом уговору за П 2