ЈАВНА НАБАВКА

Редовно одржавање и сервисирање ПП апарата и хидрантске мреже у складиштима Дирекције ЈН МВ 9/2017-03

Продужење рока за подношење понуда Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Конкурсна документација Допуна конкурсне документације Oбавештење о закљученом уговору