OДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ

OДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ - ЈН МВ 7/2017-03

Продужење рока за подношење понуда Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Конкурсна документација Изменa конкурсне документације бр. 1 Oдговор на питање бр. 1 Oбавештење о закљученом уговору