ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ СКЛАДИШТЕЊА, ЧУВАЊА И ОБНАВЉАЊА ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА, ПО ПАРТИЈАМА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН бр. 05/2017-02

Позив за подношење понуда Одука о обустави поступка ѕа П6 Одлука о додели уговора ѕа П1, П2, П3, П4 и П5 Одлука о додели уговора ѕа П 6 Одговор на питање 1 Конкурсна документација Oбавештење о обустави поступка П 6 Oбавештење о закљученом уговору П 6 Oбавештење о закљученом уговору П 2 Oбавештење о закљученом уговору ѕа П 5 Oбавештење о закљученом уговору ѕа П 4 Oбавештење о закљученом уговору ѕа П 3 Oбавештење о закљученом уговору ѕа П 1