ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- РАЧУНАРСКА ОПРЕМА (радне станице, штампачи и скенери) ЈН МВ број 4/2017-05

Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Одговор на питање 2 Одговор на питање 1 Обавештење о продужењу рока Конкурсна документација Измена конкурсне документације Oбавештење о закљученом уговору