ЈАВНА НАБАВКА услуге

ЈАВНА НАБАВКА услуге - Избор складиштара за меркантилну пшеницу и меркантилни кукуруз, ЈН број 1/2017-01, по партијама

Одлука о обустави преговарачког поступка са објављивањем позива Одлука о измени уговора Одлука о закључењу оквирног споразума преговарачког поступка са објављивањем позива Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Обавештење о обустави поступка за П7, П61, П63, П77, П78 и П130 Обавештење о закљученом уговору П 71 Обавештење о закљученом уговору П 56 Обавештење о закљученом уговору П 54 Обавештење о закљученом уговору П 4 Обавештење о закљученом уговору П 39 Обавештење о закљученом уговору П 23 Обавештење о закљученом уговору П 133 Обавештење о закљученом уговору за П99 Обавештење о закљученом уговору за П97 Обавештење о закљученом уговору за П95 Обавештење о закљученом уговору за П94 Обавештење о закљученом уговору за П9 Обавештење о закљученом уговору за П80 Обавештење о закљученом уговору за П8 Обавештење о закљученом уговору за П79 Обавештење о закљученом уговору за П75 Обавештење о закљученом уговору за П73 Обавештење о закљученом уговору за П71 Обавештење о закљученом уговору за П67 Обавештење о закљученом уговору за П62 Обавештење о закљученом уговору за П6 Обавештење о закљученом уговору за П55 Обавештење о закљученом уговору за П54 Обавештење о закљученом уговору за П49 Обавештење о закљученом уговору за П4 Обавештење о закљученом уговору за П39 Обавештење о закљученом уговору за П30 Обавештење о закљученом уговору за П28 Обавештење о закљученом уговору за П26 Обавештење о закљученом уговору за П24 Обавештење о закљученом уговору за П119 Обавештење о закљученом уговору за П114 Обавештење о закљученом уговору за П11 Обавештење о закљученом уговору за П1 Обавештење о закљученом уговору за П 99 Обавештење о закљученом уговору за П 97 Обавештење о закљученом уговору за П 96 Обавештење о закљученом уговору за П 95 Обавештење о закљученом уговору за П 94 Обавештење о закљученом уговору за П 9 Обавештење о закљученом уговору за П 8 Обавештење о закљученом уговору за П 79 Обавештење о закљученом уговору за П 74 Обавештење о закљученом уговору за П 73 Обавештење о закљученом уговору за П 72 Обавештење о закљученом уговору за П 67 Обавештење о закљученом уговору за П 49 Обавештење о закљученом уговору за П 30 Обавештење о закљученом уговору за П 28 Обавештење о закљученом уговору за П 26 Обавештење о закљученом уговору за П 24 Обавештење о закљученом уговору за П 23 Обавештење о закљученом уговору за П 134 Обавештење о закљученом уговору за П 125 Обавештење о закљученом уговору за П 124 Обавештење о закљученом уговору за П 119 Обавештење о закљученом уговору за П 114 Обавештење о закљученом уговору за П 11 Обавештење о закљученом уговору за П 100 Обавештење о закљученом уговору за П 1 Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П99 Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П97 Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П96 Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П95 Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П94 Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П80 Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П75 Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П67 Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П62 Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П6 Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П55 Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П49 Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П39 Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П31 Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П30 Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П28 Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П26 Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П24 Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П23 Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П134 Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П133 Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П125 Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П119 Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П114 Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П11 Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П100 Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П1 Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 9 Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 8 Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 74 Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 73 Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 56 Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 54 Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 4 Обавештење о закљученом оквирном споразуму за П 124