Наставак продаје товних свиња

Републичка дирекција за робне резерве од 26.07.2021. године наставља продају товних свиња која је објављена под тачком VII у Огласу за прикупљање понуда за продају пољопривредно-прехрамбених производа.