Тендери и јавне набавке

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017

Све јавне набавке се објављују на ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ

ЈАВНА НАБАВКА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА

ЈАВНА НАБАВКА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ, ЈН МВ број 1/2018-06

ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕ РАДОВЕ НА КРОВУ У СКЛАДИШТУ ДИРЕКЦИЈЕ ГТ БЕОГРАД, ЈН број 3/2018-03

ЈАВНА НАБАВКА ЗА КОНТРОЛУ ОБАВЕЗНИХ РЕЗЕРВИ НАФТНИХ ДЕРИВАТА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ

ЈАВНА НАБАВКА ЗА КОНТРОЛУ ОБАВЕЗНИХ РЕЗЕРВИ НАФТНИХ ДЕРИВАТА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН број 2/2018-03

ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ РУКОВАЊА СКЛАДИШТИМА САНИТЕТА, ПО ПАРТИЈАМА, ЈН МВ број 4/2018-03

ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА ИЗГРАДЊЕ РЕЗЕРВОАРА Р-6 И ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА РЕЗЕРВОАРУ Р-5 И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПРАТЕЋОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ, ЈН број 4/2018-03

ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА ЗА ТЕКУЋЕ ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ НА СИЛОСУ У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ, ЈН бр. 5/2018-03

ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА- КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ, ЈН MВ број 2/2018-05

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ- ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ СЕРВЕРА БГ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ- ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ СЕРВЕРА БГ - НС, ЈН МВ бр. 3/2018-05

ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ- ФУМИГАЦИЈА, ЈН МВ бр. 5/2018-01

ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА-ЕВРО ДИЗЕЛ, ЈН МВ бр. 6/2018-02

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА-НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СКЛАДИШТА ДИРЕКЦИЈЕ И ЗА ОБЈЕКАТ У НОВОМ САДУ

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА-НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СКЛАДИШТА ДИРЕКЦИЈЕ И ЗА ОБЈЕКАТ У НОВОМ САДУ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 6/2018-03

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ПОПРАВКА, СЕРВИСИРАЊЕ И НАБАВКА ДЕЛОВА ЗА МЛИН У АИК-У НОВИ ПАЗАР, ЈН МВ бр. 9/2018-03

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА РОБЕ, ЈН МВ бр. 8/2018-01

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - РАДОВА САНАЦИЈА ПОДА У МАГАЦИНУ ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА У АИК-у у НОВОМ ПАЗАРУ, ЈН МВ бр. 11/2018-03

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ПОПРАВКА И СЕРВИСИРАЊЕ ВИЉУШКАРА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ, ЈН МВ бр. 10/2018-03

ЈАВНА НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

ЈАВНА НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - СЕРВЕРИ, ЈН МВ бр. 7/2018-05

НА ИЗГРАДЊИ АУТОПРЕТАКАЛИШТА НА СКЛАДИШТУ НАФТНИХ ДЕРИВАТА ПОЖЕГА У ПОЖЕГИ

НА ИЗГРАДЊИ АУТОПРЕТАКАЛИШТА НА СКЛАДИШТУ НАФТНИХ ДЕРИВАТА ПОЖЕГА У ПОЖЕГИ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 7/2018-03

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА - ИНТЕРНЕТ БГ-НС И ПРЕНОС ПОДАТАКА, БГ-НС, ЈН МВ бр. 12/2018-05

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ОДРЖАВАЊE И СЕРВИСИРАЊЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ, ЈН МВ бр. 14/2018-03

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ИЗБОР СКЛАДИШТАРА ЗА РАФИНИСАНО СУНЦОКРЕТОВО УЉЕ, ЈН МВ бр. 13/2018-01

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - РЕВИЗИЈА ПЛАТО КОЛА, ЈН бр. 8/2018-02

ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА– МИНЕРАЛНО ЂУБРИВО KAN 27% N, ЈН бр. 9/2018-02

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА РОБЕ, ЈН МВ бр. 16/2018-01

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - ТЕКУЋЕ ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ РЕЗЕРВОАРА ФБ-1004 У РАФИНЕРИЈИ НАФТЕ У ПАНЧЕВУ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 10/2018-03

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ, ЈН МВ бр. 17/2018-05

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ПП АПАРАТА И ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ, ЈН МВ бр. 15/2018-03

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ИЗБОР СКЛАДИШТАРА ЗА РАФИНИСАНИ ШЕЋЕР, ЈН МВ бр. 18/2018-01

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ЗА ИЗБОР СКЛАДИШТАРА ЗА МЕРКАНТИЛНУ ПШЕНИЦУ И МЕРКАНТИЛНИ КУКУРУЗ, ПО ПАРТИЈАМА, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН бр. 11/2018-01

ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА, ЈН бр. 13/2018-02

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ИЗБОР СКЛАДИШТАРА ЗА РАФИНИСАНИ ШЕЋЕР, ЈН МВ бр. 19/2018-01

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - РУКОВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СКЛАДИШТА, СКЛАДИШТЕЊЕ РОБА ОБАВЕЗНИХ РЕЗЕРВИ НАФТНИХ ДЕРИВАТА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ, ЈН бр. 15/2018-03

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - РУКОВАЊЕ СИЛОСОМ, МЛИНОМ И РОБОМ У АИК-У У НОВОМ ПАЗАРУ, ЈН бр. 16/2018-03

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА РЕЗЕРВОАРУ 1004 У ПАНЧЕВУ, ЈН МВ БР. 20/2018-03

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - МИНЕРАЛНО ЂУБРИВО KAN 27% N, ЈН БР. 17/2018-02

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ТРАНСПОРТ, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН БР. 19/2018-01

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ – ГОРИВО, ЈН МВ бр. 21/2018-03

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - ПРЕНОСИВИ РАЧУНАР (ЛАПТОП), ЈН МВ бр. 22/2018-05

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА БУШЕЊУ И ОПРЕМАЊУ РЕВЕРСНИХ БУНАРА СА ПОВЕЗИВАЊЕМ НА ПП ИНСТАЛАЦИЈУ НА СКЛАДИШТУ НАФТНИХ ДЕРИВАТА ПОЖЕГА У ПОЖЕГИ, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН БР. 20/2018-03

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ, ЈН МВ бр. 24/2018-06

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - КРЕЧЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И ФАРБАЊЕ СТОЛАРИЈЕ У ЗГРАДИ ДИРЕКЦИЈЕ У ДЕЧАНСКОЈ 8а, БЕОГРАД, ЈН МВ бр. 23/2018-03

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - РУКОВАЊЕ СИЛОСОМ, МЛИНОМ И РОБОМ У АИК-У У НОВОМ ПАЗАРУ, ЈН бр. 22/2018-03

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - OДРЖАВАЊE СОФТВЕРСКОГ ПРОГРАМА - ПРОДАКТА СИСТЕМ ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, ЈН бр. 21/2018-06

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - НАБАВКА И МОНТАЖА ИНСТРУМЕНТАЛНЕ ОПРЕМЕ РЕЗЕРВОАРА ФБ-1004 У РАФИНЕРИЈИ НАФТЕ У ПАНЧЕВУ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 24/2018-03

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ПРЕНОСИВИ РАЧУНАРИ (ЛАПТОП), ЈНМВ бр. 25/2018-05

ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И РЕГИСТРАЦИЈE ПРИКОЛИЦА, ЈНМВ бр. 27/2018-02

ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА КОМПЛЕТИРАЊА И СРЕЂИВАЊА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ, ЈНМВ бр. 26/2018-06

ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА И РЕГИСТРАЦИЈE ПРИКОЛИЦА, ЈНМВ бр. 31/2018-02

ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ЗА ИЗБОР СКЛАДИШТАРА ЗА МЕРКАНТИЛНУ ПШЕНИЦУ И МЕРКАНТИЛНИ КУКУРУЗ, ПО ПАРТИЈАМА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈАВНА НАБАВКА бр. 25/2018-01

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГA

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГA - МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ЈНМВ бр. 28/2018-06

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА АУТОПРЕТАКАЛИШТУ НА СКЛАДИШТУ НАФТНИХ ДЕРИВАТА ПОЖЕГА У ПОЖЕГИ, ЈН МВ бр. 29/2018-03

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - СКЛАДИШТЕЊЕ СЕМЕНСКЕ ПШЕНИЦЕ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 26/2018-01

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ФОРМИРАЊУ СОПСТВЕНОГ ИЗВОРИШТА ПОДЗЕМНИХ ВОДА СА ПОВЕЗИВАЊЕМ НА ПП ИНСТАЛАЦИЈУ НА СКЛАДИШТУ ПОЖЕГА У ПОЖЕГИ, ЈН МВ бр. 30/2018-03

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - СЕРВИСИРАЊЕ СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА, ЈН МВ бр. 33/2018-03

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ОДРЖАВАЊЕ И ИНОВИРАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОГРАМА, ЈН МВ бр. 34/2018-05

ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ –ОДРЖАВАЊЕ И ИНОВИРАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОГРАМА, ЈН МВ бр. 35/2018-05