Тендери и јавне набавке

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017

Све јавне набавке се објављују на ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - СКЛАДИШТЕЊЕ, ЧУВАЊЕ И ОБНАВЉАЊЕ МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ И МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА, ЈН бр. 1/2020-01

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - СКЛАДИШТЕЊЕ РАФИНИСАНОГ ШЕЋЕРА, ЈН бр. 2/2020-01

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ВРШЕЊЕ ПРЕВЕНТИВНЕ И СИСТЕМАТСКЕ ЗАШТИТЕ РОБЕ И СКЛАДИШТА ОД ШТЕТОЧИНА И СУЗБИЈАЊА КОРОВА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ (ДЕЗИНСЕКЦИЈА, ДЕРАТИЗАЦИЈА И УНИШТАВАЊЕ КОРОВА), ЈНМВ бр. 3/2020-03

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - СКЛАДИШТЕЊЕ, ЧУВАЊЕ И ОБНАВЉАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, ЈН МВ бр. 2/2020-02

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ И НАБАВКА ПРОТИВПОЖАРНЕ ЦЕНТРАЛЕ У СКЛАДИШТУ ГТ ЛЕСКОВАЦ, ЈН МВ бр. 1/2020-03

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ И ЗА ОБЈЕКАТ У НОВОМ САДУ, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 5/2020-03

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - РУКОВАЊЕ СКЛАДИШТИМА САНИТЕТА, ПО ПАРТИЈАМА, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 4/2020-03

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - МИНЕРАЛНО ЂУБРИВО, ЈН бр. 3/2020-02

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - НАБАВКА, ИСПОРУКА И УГРАДЊА ДЕТЕКТОРА ТИМА ДИРЕКЦИЈЕ, ЈНМВ бр. 4/2020-03

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - СКЛАДИШТЕЊЕ, ЧУВАЊЕ И ОБНАВЉАЊЕ МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ И МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА, ЈН бр. 1/2020-01

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - СКЛАДИШТЕЊЕ РАФИНИСАНОГ ШЕЋЕРА, ЈН бр. 2/2020-01

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ВРШЕЊЕ ПРЕВЕНТИВНЕ И СИСТЕМАТСКЕ ЗАШТИТЕ РОБЕ И СКЛАДИШТА ОД ШТЕТОЧИНА И СУЗБИЈАЊА КОРОВА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ (ДЕЗИНСЕКЦИЈА, ДЕРАТИЗАЦИЈА И УНИШТАВАЊЕ КОРОВА), ЈНМВ бр. 3/2020-03

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - СКЛАДИШТЕЊЕ, ЧУВАЊЕ И ОБНАВЉАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, ЈН МВ бр. 2/2020-02

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ И НАБАВКА ПРОТИВПОЖАРНЕ ЦЕНТРАЛЕ У СКЛАДИШТУ ГТ ЛЕСКОВАЦ, ЈН МВ бр. 1/2020-03

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ И ЗА ОБЈЕКАТ У НОВОМ САДУ, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 5/2020-03

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - РУКОВАЊЕ СКЛАДИШТИМА САНИТЕТА, ПО ПАРТИЈАМА, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 4/2020-03

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - МИНЕРАЛНО ЂУБРИВО, ЈН бр. 3/2020-02

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - КОНТРОЛА ОБАВЕЗНИХ РЕЗЕРВИ НАФТНИХ ДЕРИВАТА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ, ЈНМВ бр. 4/2020-03

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ - ГОРИВО, ЈНМВ бр. 5/2020-03

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - ЕVRO DIZEL, ЈНМВ бр. 7/2020-02

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ВРШЕЊЕ ПРЕВЕНТИВНЕ И СИСТЕМАТСКЕ ЗАШТИТЕ РОБЕ И СКЛАДИШТА ОД ШТЕТОЧИНА И СУЗБИЈАЊА КОРОВА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ, ЈНМВ бр. 9/2020-03

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ФУМИГАЦИЈА ПШЕНИЦЕ У СОПСТВЕНОМ СИЛОСУ, ЈНМВ бр. 6/2020-01

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - РУКОВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СКЛАДИШТА, СКЛАДИШТЕЊЕ РОБА ОБАВЕЗНИХ РЕЗЕРВИ НАФТНИХ ДЕРИВАТА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ, ЈН бр. 8/2020-03

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - СКЛАДИШТЕЊЕ РАФИНИСАНОГ СУНЦОКРЕТОВОГ УЉА, ЈНМВ бр. 10/2020-01

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА РОБЕ, ЈНМВ бр. 8/2020-01

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - ИЗГРАДЊА ДВА РЕЗЕРВОАРА ОД ПО 20.000 m3 Р-23 и Р-25, МЕШАЧКЕ КУЋИЦЕ МК-23/25 И ПРАТЕЋЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СА ПОВЕЗИВАЊЕМ НА ПОСТОЈЕЋУ ИНФРАСТРУКТУРУ НА СКЛАДИШТУ НАФТНИХ ДЕРИВАТА СМЕДЕРЕВО У СМЕДЕРЕВУ,ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 7/2020-03

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - СРЕДСТВА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 11/2020-02

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ТРАНСПОРТ, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 9/2020-01

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА РОБЕ, ЈНМВ бр. 11/2020-01

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - СКЛАДИШТЕЊЕ, ЧУВАЊЕ И ОБНАВЉАЊЕ МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ И МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА, ПО ПАРТИЈАМА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 10/2020-01

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ - ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ПИРИНЧА И ПАСУЉА, ПО ПАРТИЈАМA, ЈН бр. 12/2020-01

НАБАВКА РАЧУНАРСКE ОПРЕМE

НАБАВКА РАЧУНАРСКE ОПРЕМE - ЈНМВ бр. 16/2020-05

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - УСЛУГА ФТО И ППЗ У СИЛОСУ У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ, ЈНМВ бр. 17/2020-03

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - РАДОВИ НА АНТИКОРОЗИВНОЈ ЗАШТИТИ СИЛОСА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ, ЈНМВ бр. 12/2020-03

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ АРХИВСКОГ ПРОСТОРА ДИРЕКЦИЈЕ У СКЛАДИШТУ ГТ БЕОГРАД, ЈНМВ бр. 14/2020-03

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - РУКОВАЊЕ СИЛОСОМ, МЛИНОМ И РОБОМ У АИК-У У НОВОМ ПАЗАРУ, ОТВOРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 13/2020-03

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД ЗАПОСЛЕНИХ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ЈНМВ бр. 13/2020-05

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

УСЛУГА КОМПЛЕТИРАЊА И СРЕЂИВАЊА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ У ГТ БЕОГРАД, ЈНМВ бр. 15/2020-06

План јавних набавки за 2020. годину

План јавних набавки за 2020. годину