Тендери и јавне набавке

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017

Све јавне набавке се објављују на ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ

Обавештење о прекиду прикупљања понуда за продају пољопривредно-прехрамбених производа за 2021. годину

Републичка дирекција за робне резерве обавештава о прекиду прикупљања понуда за продају пољопривредно-прехрамбених производа за 2021.годину.

Наставак продаје товних свиња

Републичка дирекција за робне резерве од 26.07.2021. године наставља продају товних свиња која је објављена под тачком VII у Огласу за прикупљање понуда за продају пољопривредно-прехрамбених производа.

ОБУСТАВА ПРОДАЈЕ ТОВНИХ СВИЊА

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ БЕОГРАД, ул. ДЕЧАНСКА бр. 8 /А ОБАВЕШТАВА О ОБУСТАВИ ПРОДАЈЕ ТОВНИХ СВИЊА

ПРОДАЈA ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ БЕОГРАД, ул. ДЕЧАНСКА бр. 8 /А (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ДИРЕКЦИЈА) На основу Програма републичких робних резерви за 2021. годину ОГЛАШАВА ПРОДАЈУ ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА

План јавних набавки за 2021. годину

План јавних набавки за 2021. годину